اصول اندازه گیری برای اندازه گیری فشار

تکنیک‌های اندازه‌گیری فشار را می‌توان برای اندازه‌گیری نه تنها فشار فرآیند یا فشار تفاضلی، بلکه برای اندازه‌گیری سطح، حجم، چگالی یا جریان جرم در تمام زمینه‌های فناوری فرآیند استفاده کرد.
محدوده اندازه‌گیری ترانسمیترهای فشار از چند میلی‌بار شروع می‌شود و تا فشارهای شدید تا 1000 بار گسترش می‌یابد. واحدهای اندازه‌گیری مختلف در این ابزارهای فشار استفاده می‌شود.

فرستنده‌های فشار VEGA برای:

اصول اندازه گیری

اصول اندازه گیری برای اندازه‌گیری فشار

هیدرواستاتیک

VEGABAR، VEGAWELL:
اندازه گیری فشار هیدرواستاتیک

فشار فرآیند

VEGABAR:
اندازه گیری فشار فرآیند

فشار دیفرانسیل

اندازه گیری فشار دیفرانسیل

فشار دیفرانسیل الکترونیکی

اندازه گیری فشار دیفرانسیل الکترونیکی

ترانسمیتر فشار وگا Vega

ترانسمیتر فشار وگا

از ترانسمیتر فشار وگا (Pressure Transmitter) را می‌توان برای اندازه‌گیری نه فقط فشار فرآیند یا فشار تفاضلی، بلکه برای اندازه‌گیری حجم، چگالی، سطح یا جریان جرمی در تمام زمینه‌های فناوری فرآیند استفاده کرد. محدوده اندازه گیری ترانسمیترهای فشار از چند میلی بار شروع می شود و تا فشارهای شدید تا 1000 بار ادامه پیدا می کند. بخش های اندازه گیری مختلف در این ابزار فشار مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ابزار سنجش آریا نماینده فروش انواع محصولات وگا در تهران و شهرستان ها می باشد. برای خرید پرشر ترانسمیتر وگا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت محصولات وگا در ایران با کارشناسان ما در شرکت ابزار سنجش آریا که نمایندگی وگا Vega در ایران است، تماس حاصل فرمایید.