چرا باید ما را انتخاب کنید

ما ارزش‌هایی ایجاد می‌کنیم تا زندگی را آسان‌تر و ایمن‌تر کنیم.

ماموریت ما

با فناوری‌ها و خدمات نوآورانه، ما راه‌حل‌ توسعه می‌دهیم. ما به مقادیر اندازه‌گیری و همچنین ارزش‌های انسانی اهمیت می‌دهیم.

هدف ما

هدف ما توسعه فناوری اندازه گیری است که استفاده از آن آسان باشد و حداکثر ایمنی و قابلیت اطمینان را ارائه دهد.

چشم‌انداز ما

نوآوری‌ها در فناوری اندازه‌گیری، VEGA را از ابتدا برجسته کرده است. دقت اندازه گیری در گذشته، حال و آینده چشم انداز ماست

درباره‌ی ما

وگا بیش از 2100 نفر را در سراسر جهان استخدام کرده است. در وگا بیش از 60 سال است که راه حل هایی برای انجام وظایف اندازه گیری سخت در نظر گرفته شده و به واقعیت تبدیل شده است: برای کارخانه های شیمیایی و دارویی، تولید مواد غذایی و آشامیدنی، تامین آب آشامیدنی و تصفیه خانه های فاضلاب، دفن زباله ها، عملیات معدن، تولید برق، سکوهای نفتی، بازیافت، کشتیرانی و صنایع هوافضا.