اندازه‌گیری مداوم سطح با سنسورهای سطح

در اندازه‌گیری سطح پیوسته، سطح یک محیط در یک مخزن یا سیلو با کمک روش‌های مختلف اندازه‌گیری شناسایی و به سیگنال الکترونیکی تبدیل می‌شود. سیگنال سطح یا مستقیماً در محل نمایش داده می‌شود یا در یک سیستم کنترل فرآیند یا مدیریت گنجانده می‌شود.
کاربردهای معمول برای اندازه گیری سطح پیوسته مخازن فرآیند، مخازن ذخیره سازی یا سیلوها در صنعت فرآیند هستند.

رسانه های اندازه گیری شده عبارتند از:

اصول اندازه گیری

اصول اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری سطح نقطه‌ای

رادار

VEGAPULS: اندازه گیری سطح با رادار

رادار موج هدایت شونده

VEGAFLEX: اندازه‌گیری سطح و رابط با رادار موج هدایت‌شونده (GWR)

اولتراسونیک

VEGASON: اندازه گیری سطح اولتراسونیک

خازنی

VEGACAL: اندازه گیری سطح خازنی

هیدرواستاتیک

VEGABAR، VEGAWELL، VEGADIF: اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک

مبتنی بر تشعشع

PROTRAC: اندازه گیری سطح مبتنی بر تشعشع

لگام MLI

VEGAMAG: نشانگر سطح مغناطیسی

سطح سنج وگا

ترانسمیتر فشار وگا

کاربردهای معمول سطح سنج (Level Meter) برای اندازه گیری سطح پیوسته مخازن فرآیند، مخازن ذخیره سازی یا سیلوها در صنعت فرآیند می باشد. شرکت ابزار سنجش آریا نماینده فروش انواع محصولات وگا در تهران و شهرستان ها می باشد. برای خرید سطح سنج یا لول متر و سایر محصولات وگا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت محصولات وگا در ایران با کارشناسان ما در شرکت ابزار سنجش آریا که نمایندگی وگا Vega در ایران است، تماس حاصل فرمایید.