محصولات وگا

مجموعه VEGA شامل سنسورهای سطح و سنسورهای فشار برای کارخانه‌های شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی و همچنین سیستم‌های تامین آب آشامیدنی، استخراج فلزات، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ایستگاه‌های تولید برق است.

فرآیندهای تولید به طور فزاینده ای پیچیده می شوند. بنابراین، فناوری اندازه گیری که برای کنترل و نظارت بر فرآیندها استفاده می شود، باید قابل درک تر باشد. VEGA هدف خود را توسعه فناوری اندازه گیری نوآورانه ای قرار داده است که نصب و راه اندازی آسان است و حداکثر امنیت و قابلیت اطمینان را فراهم می کند.